ΛΥΚΕΙΟ ΛΥΚΟΒΡΥΣΗΣ

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣ ΦΥΣΙΚΗΣ (ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ)

(από  τον Μερκούρη Παναγιωτόπουλο)

ΠΡΟΣΟΜΕΙΩΣΕΙΣ ΦΥΣΙΚΗΣ (ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ)

(από τον Σιτσανλή Ε. Ηλία και από το University of Colorado)